Hizmetlerimiz

Hukuki Çeviriler

Hukuk çevirileri en fazla titizlik ve hassasiyet gerektiren çeviri alanları arasındadır. Hukuk metinleri hatalı çevrildiğinde, ciddi yasal yükümlülükler getirebilen, maddi manevi zararlara yol açabilecek metinlerdir. Şirketimiz hukuki çevirileri, ekibimizin özellikle Türk hukuk mevzuatı ve uluslar arası hukuk terminolojisine hakim tercümanlarına yönlendirmektedir.

Hukuk çevirilerinde şirketimizin sürekli geliştirdiği çeviri belleği güvenilir ve kaliteli hizmet vermemizi kolaylaştırmaktadır.

Hukuki tercümelerimiz ağırlıklı olarak aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

  •  Dava Belgeleri ve mahkeme kararları
  •  Patent başvuruları
  •  Hukuki Yazışmalar
  •  Kanun ve yönetmelikler
  •  İhale Şartnameleri ve tüm sözleşme türleri
  •  Bilirkişi raporları
  •  Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma Belgeleri
  •  Tutanaklar, Vekaletnameler, ihtarnameler, Beyannameler ve tüm noterlik işlemleri