Hizmetlerimiz

Patent Çevirileri

Ulusal ve uluslar arası patent başvuru sayısı ülkemizde her geçen yıl ciddi miktarda artış göstermektedir. Bu artış ile birlikle fikri ve sınai haklara ilişkin her türlü belgenin çevirisi ihtiyacı da önem kazanmıştır. Ağırlıklı olarak patent çevirilerinde uzmanlaşmış olan şirketimiz, mevzuat ve formata hakim uzman ekibiyle patent çevirileri alanında liderliğini korumaktadır.

Patent koruması altında olan hemen her alanda ve belge türünde çeviri hizmeti vermekteyiz.

Bu alanları başında;

  •  Mühendislik
  •  Farmasötikler
  •  Tıp
  •  Kimya
  •  Havacılık
  •  Otomotiv

Çeviri hizmetimiz; patent belgeleri esas olmak üzere, patent sertifika ve tarifnamelerini, CE ve ISO belgelerini kapsamaktadır.
 

İş Akışı

Proje müdürlerimizin; patent konusunun teknik alan ve önceki teknik araştırmasını yapmasıyla iş akışımız başlamaktadır. Bu araştırma buluş özelliklerinin anlaşılmasını ve doğru terminolojinin elde edilmesini sağlar. Uzun yıllardır patent çevirilerinde edinilmiş tecrübe ve geniş çeviri belleği kalitemizin istikrarını sağlamaktadır.

Şirketimizin tek odak noktası patent çevirisinin zamanında ve doğru yapılması değildir. Patent şartnamesinin yönergelere uygun biçimlendirilmesi ve patent uygulamalarının reddedilmeden dosyalanması da bizim için önem taşımaktadır.

Gizlilik ve güvenlik konuları şirketimiz için esastır. Hedefimiz daima, müşterilerimizin nezdinde “doğru çözüm ortağı” olarak görülmektir.