Onaylı Hizmetler

Noter Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme Hizmeti - Yeminli Tercüman

Binlerce dil çeşidinin olduğu günümüz şartlarında tercüme hizmetleri en önemli meslek gruplarından biri haline gelmiştir. Bazı tercüme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan onaylı hizmetlerin kalitesi ve doğruluğu doğru ellerde yapılmazsa düşebilmektedir. Bu nedenle kaliteli tercüme hizmeti almak için profesyonel, güvenilir ve tecrübeli tercüme bürolarına başvurulmalıdır.

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli tercüman, Türkiye Noterler Birliği’ne bağlı noterlerden birinde yemin ederek yeminli tercüman olmuş kişilere denir. Noter tarafından kabul görmek için çeşitli ve oldukça zor testlere tabi tutulan bu tercümanlar, alanlarının en profesyonelleridir.

Yeminli tercüman, lisans eğitimini Mütercim-Tercümanlık / Dil Bilimleri gibi bölümlerde tamamlamış, yurt dışında eğitim almış ya da yurt dışında uzun süre yaşamış ve dildeki bilgisini ülkesinde değerlendirmek isteyen kişilerden seçilir. Bu kişiler, aldıkları eğitimler ve yaşadıkları ülkelere bağlı olarak gerekli bilgi seviyesine sahip oldukları için profesyonel tercümanlık yapabilirler.

Yeminli tercümanlık, temelde normal tercümanlığa dayanmaktadır. Fakat çok daha profesyoneldir. Hali hazırda tercümanlık yapmakta olan tercümanların yaptıkları mesleği resmileştirip kamu alanında veya devlet kurum ve kuruluşlarında işlem yapma yetkisi almasıyla yeminli tercüman olunabilir. Bu yetkiyi noterlerden aldıkları izin tutanaklarıyla elde eder ve yeminli tercümanlık yaparlar. Yeminli tercüman olmak için ana dilde ve buna ek olarak en az bir dilde daha uzmanlaşmak gereklidir. Sadece ana dil ve hedef dilin dil bilgisi kurallarına hakim olmak çeviri hizmetlerinde yeterli değildir. Konunun içeriğine bağlı olarak ek bilgiler edinmeye de yatkın olunmalıdır. Özellikle teknik çeviri, medikal çeviri ve patent çevirisi konularında ilgili konulara da hakim olmak gerekmekte ve aynı zamanda yerelleştirme gerektirecek hizmetlerde çevirinin kullanılacağı ülkeye ait bilgilere de hakim olmak gerekmektedir.

Tercümanlık mesleğinin doğasında olduğu gibi, yeminli tercümanlıkta da konuşma dilini bilmek yeterli değildir. Dil bilgisine ve kurallarına da hakim olmak gerekmektedir.

Standart tercümanların aksine yeminli tercümanlar, noktalama işaretlerinden dil bilgisinin en detay kurallarına kadar dil çiftindeki her detaya hakim olmak zorundadır. Her dilin kendince ifade ve ifadeye bağlı anlam biçimleri ve dil bilgisi kuralları farklıdır. Örneğin, bir dildeki cümle tam olarak çevrilip aynı yerlere noktalama işaretleri konulduğunda yapılan çeviri hatalı olacaktır. Çünkü noktalama işaretleri kullanımı da değişkendir. Bu nedenle yeminli tercümanlar ana dil seviyesinin üzerinde, dil bilgisi ve diğer tüm kuralları bilen tercümanlardır.

Yeminli tercümanlar, oldukça detaylı bir incelemeye bağlı olarak noter tarafından kabul gören özel kişilerdir. Bilgi seviyesi ve profesyonel hayatı hakkındaki detaylar noterlik tarafından araştırılır. Bu konularda uygunluk gösteriyor ise noter tarafından tasdik edilerek yeminli tercüman ünvanı verilir.

Noter Yeminli Tercüme Nedir?

Noter yeminli tercüme, noter tarafından kabul edilmiş tercümanlarca çevrilmiş metinlerdir. Yeminli tercümeler, çevirisi yapılan belgenin doğruluğunu garantilemek amacı ile yapılmaktadır. Yeminli tercümenin doğru, eksiksiz ve dil kurallarına uygun olması tercümanın ve tercüme bürosunun sorumluluğundadır. Tercüme bürosu seçilirken de tercümenin yapılacağı alanda uzman çevirmenlerin olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin hukuk alanında yapılacak bir tercümede hukuki terimleri bilen tercümanlar görev almalıdır. Tercüman ve tercüme bürosu tarafından imzalanıp kaşelenen belgenin, noter tarafından da imzalanması ve mühürlenmesiyle noter yeminli çeviri belgesi tamamlanmış olur.

Noterden onay almış tercüman ve tercüme, noterin güvencesi altındadır. Noter yapılan tercümenin doğruluğunu onaylamıştır ve güvenilirliğini garanti altına almıştır. Benzer şekilde tercümanın da sorumlulukları vardır. Her türlü hata ve yanlış çeviri tercümanın sorumluluğundadır.

Noter Yeminli Tercümeye İhtiyaç Duyulan Alanlar

Noter yeminli tercümelere devlet içindeki resmi evraklarda başvurulur. Noterin verdiği referans gerekli güveni sağlamaktadır. Konsolosluklar ve mahkemeler gibi makamlar için talep edilen çeviri işlerinde, dokümanların resmi niteliğe sahip olması gerektiği için yeminli tercüme ve noter tasdiki gereklidir.

Bazı şirketler, halkla paylaşılmak istenmeyen özel nitelikteki belgelerin çevirisinde de yeminli tercümanlardan hizmet almak istemektedir. Bu tarz yazışma ve belgelerde de güven oldukça önemli olduğu için standart tercümanlardan ziyade yeminli tercümanlar tercih edilir.

Yeminli tercüman tarafından hazırlanan belgeler imzalı, kaşeli ve resmi kurumlarda kabul görebilecek niteliktedirler. Eğer belgeler resmi makamlara verilecek ise tercüme işlemi mutlaka yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Noter Tasdiki Nedir ve Nerede Yapılır?

Tasdik işlemi belgeye resmiyet ve geçerlilik kazandırmak için yapılır. Türkiye’de bu işlem İçişleri Bakanlığı’na bağlı noterliklerce yapılır. Noter tasdiki herhangi bir noterde değil, yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde gerçekleştirilebilir.

Noter Onaylı Evrağın Hazırlanışı ve Noter Onayı Ücreti

Belgelerin tercümesi, çeviri bürosuna bağlı noter yeminli tercüman tarafından hazırlanır. Tercüme, büro tarafından kaşelenir ve yeminli tercüman tarafından imzalanır. Bu da tüm sorumluluğun kabul edildiğini gösterir. Alta orijinal belgenin fotokopisi, üste ise tercümesi konarak çift suret olarak hazırlanır. Bu iki suretten birisi noterde diğeri ise müşteride kalacak şekilde hazırlanır. Müşteri, istediği zaman tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Noter Tasdiki Nedir ve Nerede Yapılır?

Tasdik işlemi belgeye resmiyet ve geçerlilik kazandırmak için yapılır. Türkiye’de bu işlem İçişleri Bakanlığı’na bağlı noterliklerce yapılır.

Noter Yeminli Tercüme Masrafı

Noter yeminli tercüme, normal tercümelere göre daha pahalıdır. Noter ücreti ve tercüme ücreti olmak üzere 2 adet masraf vardır. Yani aracı olan noterlik de belli bir ücret talep eder. Bunun ana sebebi, tercümenin devlet dairelerinde geçerli bir resmi evrak niteliği taşımasıdır.

Tercüme ücreti, dil çiftlerine bağlı olarak da değişmektedir. Bazı dillerdeki tercüman sayısı az olduğu için fiyatlar artabilmektedir.

Yeminli Tercüme Nedir? yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Yeminli Tercüme İhtiyaçlarınız için Doğru Adres Transcom Tercüme Hizmetleri

Ankara merkezli firmamız tüm Türkiye genelinde profesyonel ve konusunda uzman, deneyimli kadrosu ile hizmetlerini başarı ile sürdürmektedir. Yeminli tercüme hizmeti için gerekli tüm teknik donanım, tecrübe ve uzmanlık Transcom'da mevcut. Patent, medikal, teknik, hukuk alanlarında çeviri hizmeti almak istiyor ve tercümenizi sunacağınız kurumlara yönelik yeminli tercüme ihtiyaçlarınız varsa hemen bize ulaşın: +90 312 425 6414