Hizmetlerimiz

Hukuki Çeviriler

Hukuki Çeviri Nedir, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hukuk çevirileri en fazla titizlik ve hassasiyet gerektiren çeviri alanları arasındadır. Hukuk metinleri hatalı çevrildiğinde, ciddi yasal yükümlülükler getirebilen, maddi manevi zararlara yol açabilecek metinlerdir. Şirketimiz hukuki çevirileri, ekibimizin özellikle Türk hukuk mevzuatı ve uluslar arası hukuk terminolojisine hakim tercümanlarına yönlendirmektedir.

Hukuki Çeviri Nedir?

Özellikle yurtdışına çıkışlar ile uluslararası çalışmalar yapan şirketler için hukuki çeviri son derece büyük önem taşımaktadır. Doğru çeviri ile yurtdışında yasal anlaşmalarınız konusunda herhangi bir hak kaybına uğramazsınız ve kendinizi resmi belgeler ile daha net ifade edebilirsiniz. Hukuki tercümesi hukuk metinlerinin, belgelerinin ve makalelerinin tercümesini konu edinir. Buna örnek olarak mahkeme kararları, uygunluk belgeleri, uzman raporları, kanunlar, sözleşmeler, yönetmelikler ve vekaletnameler verilebilir. Bu nedenle eğer hukuk metinlerinin çevrilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, daha sonra çok daha büyük sorunlara karışmamak adına işinin ehli ve uzman kişileri tercih etmelisiniz.

Patent, sözleşme, mahkeme sonuç kağıdı, yönetmelik, bayilik anlaşmaları, mevzuatlar, genelgeler, garanti belgesi, protokoller, irsaliye, dava çözümleri, yetki belgeleri, resmi evraklar, lisans çevirileri, imza sirküleri, niyet mektupları, dilekçeler gibi belgeler hukuki çeviri kapsamına girmektedir.

Hukuk çevirilerinde şirketimizin sürekli geliştirdiği çeviri belleği güvenilir ve kaliteli hizmet vermemizi kolaylaştırmaktadır.

Hukuki Çeviri Neden Kusursuz Olmalıdır?

Hukuki bir çeviriye yurtdışına çıktığınız ve uluslararası bağlantısı olan bir sözleşme yapmanız gereken her an ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer kendinizi resmi belgeler ile doğru bir şekilde ifade edemezseniz, çok daha büyük sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Haklarınızın korunması için tüm resmi belgelerinizin kusursuz bir biçimde çevrilmiş olması gerekmektedir. Buna ek olarak hukuki terimlere hakim kişilerce çeviri yapılması sizi bir üst kademeye çıkaracaktır. Hukuki çeviri, patent ve marka başvuruları için de önemlidir.

Hukuki Çevirinin Özellikleri Nelerdir?

 • Hukuki çeviriye yorum katılmaz. Yalnızca doğru mesajı vermek üzere çeviri yapılır.
 • Kullanılan kelimeler, hukuki terimlerden oluşmalıdır.
 • Hukuki çeviri yapan kişi, hukuki bir sorumluluk altına girdiğini bilmeli ve bu açıdan kaliteli bir rapor sunmalıdır.
 • Hukuki çeviri esnasında ülkeler arasındaki hukuk sistemleri iyi bir şekilde bilinmelidir.
 • İki dil arasındaki hukuk kavramlarının bire bir örtüşmesi gerekmektedir.
 • Tüm hukuki çeviriler taraf tutulmaksızın yapılmalıdır.
 • Çevirilerin tümü adalet ilkesi doğrultusunda ilerletilmelidir.

Hukuki tercümelerimiz ağırlıklı olarak aşağıdaki alanları kapsamaktadır

 • Dava Belgeleri ve mahkeme kararı çevirisi
 • Patent başvuruları (patent çevirisi, tarifname çevirisi, görüş çevirisi, fikri haklar ile ilgili her türlü çeviri)
 • Hukuki Yazışma Çevirisi
 • Kanun ve yönetmelik çevirileri
 • İhale Şartnameleri ve sözleşme çevirileri
 • Bilirkişi raporu çevirisi
 • Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma Belgeleri çevirisi
 • Tutanak çevirisi, Vekaletname çevirisi, ihtarname çevirisi, beyanname çevirisi ve tüm noterlik işlemleri

Ankara tercüme ofisi olarak Transcom'dan hukuk çevirisi hizmetini güvenle ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz. 

Hukuki tercüme hizmetlerimiz konusunda Hukuki Tercüme Nedir? blog yazımızı da inceleyebilirsiniz.