Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Hizmeti - Yeminli Tercüman ve Tercümeye Noter Onayı Almak

Yüzlerce ülkenin bulunduğu günümüz şartlarında, tercüme hizmetleri yaygın bir hizmet türü olmuştur. Ülkeler arası her türlü ticaret, eğitim ve çeşitli iş projelerinde tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Güvenilir, deneyimli ve alanında yetkin tercüme ofisleri bulmak da belli konularda oldukça gerekli olabilmektedir.

Güvenilirliği ispatlanmış olan ve resmi kabul gören tercümeler de tercümanlık işinin bir parçası haline gelmektedir. Hem resmi, hem de güvenilir hizmet alınmak istendiğinde yeminli tercümanların bulunduğu bürolara başvurulmalıdır.

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Herhangi bir yabancı dilde yazılmış olan çevirilerin resmi kurumlarda geçerli olması için noter onaylı tercüme yapılması gerekmektedir. Noter onaylı tercüme, noter yeminli tercümanlarca yapılan çevirilerdir.

Noter yeminli tercümanlar genellikle notere ve tercüman bürolarına bağlı çalışırlar. Bu tercümanların eğitim ve deneyim seviyesi birçok diğer tercümandan daha yüksektir. Bu da yazıların hem kaliteli, hem de resmi kullanıma uygun olmasını sağlamaktadır.

Nüfus cüzdanı, kimlik, mahkeme kararı, diploma ve aile cüzdanı gibi resmi evraklar için noter onayı gerekmektedir. Bu gibi resmi evrakların verileceği kurumlar, onaylı belgeler isteyebilir. Türkiye’de onay işlemleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan noterler tarafından yapılmaktadır. Tercüme işlemi yapılmış olan belgenin onaylı hale gelebilmesi için tercüman tarafından imzalanması, tercüme bürosu tarafından kaşelenmesi ve noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

Yeminli Tercüme Nedir ve Yeminli Tercümanın Nitelikleri

Yeminli tercümanlar, normal tercümanlardan farklı olarak notere yeminli tercümanlık başvurusu yaparlar. Gerekli belgeleri vermeleri ve yetkinliklerini ispatlamaları beklenir. Yeminli tercümanlık hizmeti verecek olan tercümanın, bu konuda eğitim almış olması veya bilgili olduğu dilin kullanıldığı ülkelerde faaliyette bulunmuş olması gerekir.

Yeminli ve Yeminsiz Tercüman Arasındaki Farklar

Resmi kurumlardaki geçerliliklerine bakılacak olursa, yeminsiz tercümeler resmi belge niteliği taşımazlar. Bununla beraber, yeminsiz tercümelerde bir kontrol mekanizması yoktur. Kendisini yeterli gören ve müşteri bulabilen her vatandaş tercümanlık yapabilirken yeminli tercümanlığı yalnızca noter tarafından yeterli görülen tercümanlar yapabilir.

Noter Tasdiki Neden Gereklidir?

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından yapılan tercümelerdir ve resmi belge niteliği taşıyan evraklarda talep edilir. Evrakın gerçek ve geçerli olduğunu, doğru bir şekilde tercüme edildiğini ispatlamak için noter tasdiki gerekmektedir.

Noter onaylı tercümesi yapılabilecek bazı resmi belgeler şunlardır:

 • Nüfus Cüzdanı Tercümesi
 • Kimlik Belgesi Tercümesi
 • Pasaport Tercümesi
 • Doğum Belgesi Tercümesi
 • Nüfus Belgesi Tercümesi
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi
 • Adli Sicil Kaydı Tercümesi
 • Evlilik Cüzdanı Tercümesi
 • İkametgâh Tercümesi
 • İkamet İzni Tercümesi
 • Oturma İzni Tercümesi
 • Sağlık Raporu Tercümesi
 • Diploma Tercümesi
 • Diploma Denkliği Tercümesi
 • Transkript Tercümesi
 • Sertifika Tercümesi
 • Muvafakatname Tercümesi
 • Vekâletname Tercümesi
 • Mahkeme Tutanağı Tercümesi
 • Patent Belgesi Tercümesi
 • Sözleşme Tercümesi
 • İmza Sirküleri Tercümesi
 • Oda Sicil Kaydı Tercümesi
 • Resmi Gazete Tercümesi
 • Maaş Bordrosu Tercümesi
 • Banka Hesap Dökümü Tercümesi
 • Vize Başvuru Formu Tercümesi
 • Sponsor Mektubu Tercümesi
 • Vize Evrakları Tercümesi
 • Niyet Mektubu Tercümesi
 • Referans Mektubu Tercümesi
 • CV Tercümesi
 • Özgeçmiş Tercümesi

Noter Tasdikli Çeviri ile Yeminli Tercüme Hizmeti Arasındaki Farklar

Noter tasdikli çeviri ve yeminli tercüme benzer anlamlara gelse de temelde bazı farkları bulunmaktadır. Noter tasdikli çeviri, noter yeminli tercüman tarafından yapılır ve resmi belgelerin çeviri sonrasında resmi belge olarak kabul görmesini sağlar. Yeminli tercüme ise benzer şekilde yeminli tercüman tarafından yapılır; fakat belgelerin resmi özelliği yoktur. Yeminli tercümede, yeminli tercümanın imza atması yeterli iken; noter tasdikli çeviride, noterin onayı gereklidir. Yeminli tercüme genel olarak firmaların güvenilir tercüme ofislerini kullanarak yaptıkları şirket içi yazışmalar ve belge akışında kullanılır. Bu belgeler resmi belge niteliği taşımaz.

Birçok Avrupa ülkesinde ve ABD’de mesleki yeterlilik ve akreditasyon işlemleri ülkenin kendi kurumlarınca yapılır, notere ihtiyaç duyulmaz. Ülkemizde, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun çevirmenlik mesleğinin tanımlama ve akreditasyon işlemlerini tamamlamamasından dolayı çevirmenlerin yetkinliğini ancak noter yemini olduğu taktirde anlaşılır. Noterin kriterleri de genel olarak okuduğu okullar ve bulunduğu ülkelerden ibaret olduğundan dolayı doğru tercüme bürosu seçmek oldukça önemlidir.

Noterin Tercümesi Yapılmış Belgeye Onay Vermediği Durumlar

 • Orijinal belgelerin tercümesinde, noterler orijinal belgenin aslını görmek ister. Eğer orijinal belge değil de kopyası tercüme edilmişse ve asıl belge noter tarafından görülmemişse onay verilmeyebilir.
 • Belgenin Türkçe olmayan dillerde notere sunulması durumunda, Türkçe diline çeviri gerekmektedir. Bunu da orijinal belgeden çeviri yapan noter yeminli tercümanlar yapmaktadır.
 • Çevirisi tamamlanmış belgelerin imza ve kaşeleri tam olmak zorundadır. Noter yeminli tercüman imzalamalı, tercüme bürosu kaşelemeli ve noterler tarafından onay alınmalıdır. Bununla beraber kaşe ve imzaların sayfadaki konumu gibi detayların usulüne uygun olmaması halinde onay alınamayabilir.

Noter Onaylı Çeviri Hizmetinin ve Yeminli Tercümenin Ücretleri

Noter onaylı tercüme hizmeti, normal tercümelere göre daha yüksek maliyetlidir. Noter ücreti ve tercüme ücreti olmak üzere 2 adet masraf bulunmaktadır. Yani onayı veren noterlik de belli bir ücret talep eder. Bunun ana sebebi, tercümenin resmi evrak niteliği taşımasıdır.

Yeminli tercüme hizmeti de normal tercümelere kıyasla daha yüksek maliyetlidir. Güvenilirliği noter tarafından onaylanmış olan tercümanın yaptığı bu çeviride noter onayı yoktur, yani masraf kalemi yalnızca tercümandır.

Standart tercüme ücreti, dil çiftlerine bağlı olarak da değişmektedir. Aynı şekilde yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan tercüme hizmetlerinde , yeminli tercüman seçimine bağlı olarak da ücret değişkenliği mevcuttur. Bazı dil çiftlerinde de yeminli tercüman sayısı daha az olduğundan fiyatlar buna bağlı olarak da artış gösterebilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Noter Onaylı Tercüme İhtiyaçlarınız için Doğru Adres Transcom Tercüme Hizmetleri

Ankara merkezli firmamız tüm Türkiye genelinde profesyonel ve konusunda uzman, deneyimli kadrosu ile hizmetlerini başarı ile sürdürmektedir. Yeminli tercüme ve noter onayı hizmetleri için gerekli tüm teknik donanım, tecrübe ve uzmanlık Transcom'da mevcut. Patent, medikal, teknik, hukuk alanlarında çeviri hizmeti almak istiyor ve tercümenizi sunacağınız kurumlara yönelik noter yeminli tercüme ve noter onaylı tercümeye ihtiyaç duyuyorsanız hemen bize ulaşın: +90 312 425 6414