Noter Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme Hizmeti - Yeminli Tercüman

Binlerce dil çeşidinin olduğu günümüz şartlarında tercüme hizmetleri en önemli meslek gruplarından biri haline gelmiştir. Bazı tercüme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan onaylı hizmetlerin kalitesi ve doğruluğu doğru ellerde yapılmazsa düşebilmektedir. Bu nedenle kaliteli tercüme hizmeti almak için profesyonel, güvenilir ve tecrübeli tercüme bürolarına başvurulmalıdır.

Yeminli Tercüman

Yeminli tercüman, Türkiye Noterler Birliği’ne bağlı noterlerden birinde yemin ederek yeminli tercüman olmuş kişilere denir. Noter tarafından kabul görmek için çeşitli ve oldukça zor testlere tabi tutulan bu tercümanlar, alanlarının en profesyonelleridir.

Yeminli tercüman, lisans eğitimini Mütercim-Tercümanlık / Dil Bilimleri gibi bölümlerde tamamlamış, yurt dışında eğitim almış ya da yurt dışında uzun süre yaşamış ve dildeki bilgisini ülkesinde değerlendirmek isteyen kişilerden seçilir. Bu kişiler, aldıkları eğitimler ve yaşadıkları ülkelere bağlı olarak gerekli bilgi seviyesine sahip oldukları için profesyonel tercümanlık yapabilirler.

Yeminli tercümanlık, temelde normal tercümanlığa dayanmaktadır. Fakat çok daha profesyoneldir. Hali hazırda tercümanlık yapmakta olan tercümanların yaptıkları mesleği resmileştirip kamu alanında veya devlet kurum ve kuruluşlarında işlem yapma yetkisi almasıyla yeminli tercüman olunabilir. Bu yetkiyi noterlerden aldıkları izin tutanaklarıyla elde eder ve yeminli tercümanlık yaparlar. Yeminli tercüman olmak için ana dilde ve buna ek olarak en az bir dilde daha uzmanlaşmak gereklidir. Sadece ana dil ve hedef dilin dil bilgisi kurallarına hakim olmak çeviri hizmetlerinde yeterli değildir. Konunun içeriğine bağlı olarak ek bilgiler edinmeye de yatkın olunmalıdır. Özellikle teknik çeviri, medikal çeviri ve patent çevirisi konularında ilgili konulara da hakim olmak gerekmekte ve aynı zamanda yerelleştirme gerektirecek hizmetlerde çevirinin kullanılacağı ülkeye ait bilgilere de hakim olmak gerekmektedir.

Tercümanlık mesleğinin doğasında olduğu gibi, yeminli tercümanlıkta da konuşma dilini bilmek yeterli değildir. Dil bilgisine ve kurallarına da hakim olmak gerekmektedir.

Standart tercümanların aksine yeminli tercümanlar, noktalama işaretlerinden dil bilgisinin en detay kurallarına kadar dil çiftindeki her detaya hakim olmak zorundadır. Her dilin kendince ifade ve ifadeye bağlı anlam biçimleri ve dil bilgisi kuralları farklıdır. Örneğin, bir dildeki cümle tam olarak çevrilip aynı yerlere noktalama işaretleri konulduğunda yapılan çeviri hatalı olacaktır. Çünkü noktalama işaretleri kullanımı da değişkendir. Bu nedenle yeminli tercümanlar ana dil seviyesinin üzerinde, dil bilgisi ve diğer tüm kuralları bilen tercümanlardır.

Yeminli tercümanlar, oldukça detaylı bir incelemeye bağlı olarak noter tarafından kabul gören özel kişilerdir. Bilgi seviyesi ve profesyonel hayatı hakkındaki detaylar noterlik tarafından araştırılır. Bu konularda uygunluk gösteriyor ise noter tarafından tasdik edilerek yeminli tercüman ünvanı verilir.

Noter Yeminli Tercüme Nedir?

Noter yeminli tercüme, noter tarafından kabul edilmiş tercümanlarca çevrilmiş metinlerdir. Yeminli tercümeler, çevirisi yapılan belgenin doğruluğunu garantilemek amacı ile yapılmaktadır. Yeminli tercümenin doğru, eksiksiz ve dil kurallarına uygun olması tercümanın ve tercüme bürosunun sorumluluğundadır. Tercüme bürosu seçilirken de tercümenin yapılacağı alanda uzman çevirmenlerin olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin hukuk alanında yapılacak bir tercümede hukuki terimleri bilen tercümanlar görev almalıdır. Tercüman ve tercüme bürosu tarafından imzalanıp kaşelenen belgenin, noter tarafından da imzalanması ve mühürlenmesiyle noter yeminli çeviri belgesi tamamlanmış olur.

Noterden onay almış tercüman ve tercüme, noterin güvencesi altındadır. Noter yapılan tercümenin doğruluğunu onaylamıştır ve güvenilirliğini garanti altına almıştır. Benzer şekilde tercümanın da sorumlulukları vardır. Her türlü hata ve yanlış çeviri tercümanın sorumluluğundadır.

Yeminli Tercüme Farkı Nedir?

Yeminli tercüme, genel olarak yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelere denir. Bu belgeler tercüme edildikten sonra gerekli mühürler, imzalar ve kaşeler gerçekleştirilir.

Noter yeminli tercüme ise bu belgelerin çeviride herhangi bir eksiklik bulunmadığına ve resmi yerlerde geçerli olabileceğine dair noter onayından geçen tercümeler için kullanılan bir isimdir. Noter yeminli tercümeler, noter onayından geçer demiştik. Bu onaylar, belirli devlet kurum ve kuruluşlarında resmi olarak belgenin geçerli olmasını sağlar. Noter onayı bulunmayan tercümelerin herhangi bir resmiyeti yoktur.

Bu noterler sadece kendilerine bağlı çalışan yeminli tercümanlarla çalışırlar. Yeminli tercüman olmak için bir noterin huzurunda yemin etmek gerekmektedir. Bu süreç sonucunda, o notere bağlanırlar. Yapılan tercümeler daha sonra o noterden onaylanarak noter yeminli tercüme olarak adlandırılır.

Çevirinin eksiksiz olmasının yanı sıra başka hususların da tercümede bulunması elzemdir. Bu hususlar, gerekli kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çeviri yapmaktadır. Bu çeviriler, genellikle çeşitli kuruluşlar tarafından belirlenmiş kriterlerle, bu mevzuatlara uygun hale gelir.

Yeminli tercümelerde, dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, noter zaptı bulunmayan tercümelerde, belge üstüne uygulanan kaşe ve mühürlerin tümünün geçersiz sayılacağıdır. Bu yüzden noter zaptının bulunup bulunmaması hususu, belgenin geçerliliği için önemlidir. Noter zaptı, yemli tercümenin, kaynak dilden eksiksiz, bütün kanunlara, mevzuatları uygun ve resmi olarak geçerli olduğunu tespit eder.

Noter Yeminli Tercümeye İhtiyaç Duyulan Alanlar

Noter yeminli tercümelere devlet içindeki resmi evraklarda başvurulur. Noterin verdiği referans gerekli güveni sağlamaktadır. Konsolosluklar ve mahkemeler gibi makamlar için talep edilen çeviri işlerinde, dokümanların resmi niteliğe sahip olması gerektiği için yeminli tercüme ve noter tasdiki gereklidir.

Bazı şirketler, halkla paylaşılmak istenmeyen özel nitelikteki belgelerin çevirisinde de yeminli tercümanlardan hizmet almak istemektedir. Bu tarz yazışma ve belgelerde de güven oldukça önemli olduğu için standart tercümanlardan ziyade yeminli tercümanlar tercih edilir.

Yeminli tercüman tarafından hazırlanan belgeler imzalı, kaşeli ve resmi kurumlarda kabul görebilecek niteliktedirler. Eğer belgeler resmi makamlara verilecek ise tercüme işlemi mutlaka yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Noter Tasdiki Nedir ve Nerede Yapılır?

Tasdik işlemi belgeye resmiyet ve geçerlilik kazandırmak için yapılır. Türkiye’de bu işlem İçişleri Bakanlığı’na bağlı noterliklerce yapılır. Noter tasdiki herhangi bir noterde değil, yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde gerçekleştirilebilir.

Noter Onaylı Evrağın Hazırlanışı ve Noter Onayı Ücreti

Belgelerin tercümesi, çeviri bürosuna bağlı noter yeminli tercüman tarafından hazırlanır. Tercüme, büro tarafından kaşelenir ve yeminli tercüman tarafından imzalanır. Bu da tüm sorumluluğun kabul edildiğini gösterir. Alta orijinal belgenin fotokopisi, üste ise tercümesi konarak çift suret olarak hazırlanır. Bu iki suretten birisi noterde diğeri ise müşteride kalacak şekilde hazırlanır. Müşteri, istediği zaman tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Noter Tasdiki Nedir ve Nerede Yapılır?

Tasdik işlemi belgeye resmiyet ve geçerlilik kazandırmak için yapılır. Türkiye’de bu işlem İçişleri Bakanlığı’na bağlı noterliklerce yapılır.

Noter Yeminli Tercüme Masrafı

Noter yeminli tercüme, normal tercümelere göre daha pahalıdır. Noter ücreti ve tercüme ücreti olmak üzere 2 adet masraf vardır. Yani aracı olan noterlik de belli bir ücret talep eder. Bunun ana sebebi, tercümenin devlet dairelerinde geçerli bir resmi evrak niteliği taşımasıdır.

Tercüme ücreti, dil çiftlerine bağlı olarak da değişmektedir. Bazı dillerdeki tercüman sayısı az olduğu için fiyatlar artabilmektedir.

Yeminli Tercüme Nedir? yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Yeminli Tercümana Hemen Ulaş

Küreselleşen dünyada, her geçen gün diğer ülkeler ile aramızdaki bağlantı ve bilgi alışverişi artıyor. Bu iletişimi hızlı ve doğru gerçekleştirenlerin ise iş dünyasında daha başarılı olduğu bir gerçektir.  Hem iş ve sağlık, hem de hukuki birçok alanda profesyonel hizmeti ilke edinerek alanında uzmanlaşmış yeminli tercümanlara artık istediğiniz her an ulaşabilirsiniz.  Akademik, medikal, ticari, teknik, hukuki gibi ekstra yetkinlik isteyen her alanda çeviriler yaptırabileceğiniz uzman kadromuz, kaliteli çevirileri ile siparişlerinizi en kısa sürede teslim edecektir. Bir tercüme ofisine gitmenize gerek kalmadan canlı destek, Whatsapp, online çeviri hesaplama formu ya da mail yoluyla her türlü sorunuza cevap bulabilir, ihtiyacınıza en uygun güvenli hizmeti dakikalar içinde alabilirsiniz. 

Online Yeminli Tercüme

Yeminli tercüman arayışınızda ihtiyacınız olan en önemli şeyin güven olduğunu biliyoruz. Tüm çalışmalarını bu bilinç doğrultusunda gerçekleştiren Transcom online yeminli tercüme kadrosu, noter yeminli bir şekilde tüm bilgi ve deneyimini hizmetinize sunuyor. Buna ek olarak gönderdiğiniz tüm belgeler de gizlilik anlaşması ile güvence altına alınıyor. Güvenliğe dair tüm endişelerinizi ortadan kaldırarak kaliteli hizmete odaklanan tercüme büromuz, 7/24 ulaşabileceğiniz bu güvenli sistem ile size nitelikli bir hizmet deneyimi sunacaktır. 

Online hizmet verme konusunda uzmanlaşmış tercüme ekibi, sizinle kurduğu iletişim sonrası beklentilerinizi analiz eder ve çalışma planını buna göre oluşturur. Çeviri aşamasında ise son derece hassas davranarak ve cümle bütünlüğüne bağlı kalarak hareket ederler. Bu sayede metnin ana dilinde size ulaştırılmak istenen anlam korunur.  Terminolojik hatalardan da kaçınmak adına belgeler bir başka tercüman ve aynı zamanda editörler tarafından kontrol edilir.  Gizlilik kısmında olduğu gibi  çeviri aşamasında da deneyimli tercüman kadromuz, güven vermeye devam etmektedir. 

Her alanda ayrı bir uzmanlık geliştiren ekibimiz, resmi belge çevirilerinde de noter onaylı yeminli tercüme hizmeti vermektedir. Bu sayede acil işlerinizi de internet aracılığıyla gerçekleştirebileceksiniz. Heyet raporu, CV çevirisi, teklif mektubu, ruhsat çevirisi, diploma çevirisi, mahkeme kararı çevirisi, sözleşme çevirisi, dilekçe çevirisi gibi birçok resmi detay gerektiren belge de yine usulüne göre kendi talep ettiğiniz dile çevirilecektir. Tüm dünya dillerini ana diliniz haline getirecek olan bu hizmet ile kendi belgenizi de oluşturabilmeniz mümkündür. Yurt dışına iş başvurusu yapmak, dilekçe yazmak, CV göndermek gibi talepleriniz de yine resmi usule uygun şekilde istediğiniz dilde oluşturulabilmektedir. 

Hızlı Yeminli Tercüme

Hızlı tercümanlık hizmeti almak istediğiniz zaman, internet tabanlı çeviri programlarına başvurmak büyük bir hata olacaktır. Cümle ve metin bütünlüğüne sadık kalmayan bu çeviriler, oluşturduğu anlam karışıklığı ile yanlış yönlendirilmenize neden olur. Transcom Tercüme ile noter onaylı online yeminli tercüme hizmeti sayesinde en acil işlerinizde bile profesyonel hizmet alabileceksiniz.  Tercüman arama zahmetinden sizleri kurtaracak olan uzman kadromuz, bizlere ilettiğiniz belge, bilgi ve dokümanlarınızı profesyonel çeviri hizmeti dahilinde değerlendirecek ve size hatasız bir çeviri hizmeti teslim edecektir.

Online yeminli tercüme hizmeti sayesinde Türkiye’nin ya da dünyanın neresinde olursanız olun, istediğiniz hizmete tek tık ile ulaşabilirsiniz. Bilgisayar ya da telefon ile ofis kalitesinde yapacağınız görüşmeler, dünyanın tüm dilleri ile bağlantınızı sağlayacaktır. 7/24 hizmet veren iletişim hattımıza ulaştığınız zaman anında talepleriniz alınacak ve hizmet kısa süre içinde sunulacaktır. Sisteme yüklediğiniz belgeler, güvencemiz ile uzman kadromuza yönlendirilmektedir. Yüz yüze çeviri hizmetlerine göre çok daha hızlı ve pratik olan online çeviri hizmeti, zamandan da tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Her anın yeni fırsatlar kazandırdığı çağımızın dünyasında, hızlı ve online yeminli tercüme ile bir adım öne geçmeniz kaçınılmazdır. Dakikalar içinde ulaşabileceğiniz uygun fiyatlı tercüman hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz canlı destek bölümü, Whatsapp hattımız, fiyat hesapla kısmı ve iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Noter Yeminli Tercümenin Avantajları Nelerdir?

Günümüzde ekonomik nedenleri de göz önünde bulundurarak mesleğini yurt dışında yapmak isteyen insan sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Yurt dışı iş başvurularında alınmış olan üniversite diplomalarının denkliğini sağlamak için gerekli olan transkript belgeleri ve mesleki alanda alınmış sertifikaların tercüme edilmesi gibi birçok alanda resmi olan belgeler gerekmektedir. Bunların sağlanması için alanında uzman kişilerle işlerinizi yönetmek size büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Tam burada ihtiyacınız olan yeminli tercümanlara ulaşma konusu gündeme gelmektedir. Birçok insanın yaşadığı en büyük sıkıntı yurt dışına gitmek amacıyla tercüme yaptırmış ancak bunu yapan insanların noter yeminli tercüman olmamasından kaynaklı olarak belgelerinin resmiyet kazanmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda kişi hem maddi olarak zarara uğramaktadır hem de zaman kazanmak isterken ek olarak vakit kaybına uğramaktadır. Transcom Tercüme Hizmetleri’ni tercih ederek noter onaylı tercümanlarla evraklarınızın resmilik kazanmasını sağlayabilir, hem zaman kaybının önüne geçersiniz hem de maddi açıdan ek bir yükün altına girmemiş olursunuz. Çoğu insan evrak tamamlama sürecinde kendisini ek bir yükün altına sokmakta ve tüm evrak süreci ve yasal prosedürleri tek başına halletmeye çalışma hatasına düşmekte ve maalesef evraklarını emin ellere teslim edememektedir. Siz de bu süreci daha sağlıklı geçirmek için Transcom adresinden bizimle iletişime geçerek bu sürecin psikolojik yükünden kurtulabilir ve doğru şekilde çevirilerek gereken onayı almış evraklara sahip olabilirsiniz.

Noter Yeminli Tercümanı Nasıl Bulabilirim?

Geçmişte noter yeminli tercüman bulmak için insanlar ilçelerden illere gitmek zorunda kalırlardı. Ancak artık noter yeminli tercümanlara ulaşmak bir tık kadar uzağınızda. Teknolojinin gelişmesiyle ve internetin yaygınlaşmasıyla birçok hizmet online şekilde alınabilir oldu. Özellikle pandemiyle beraber günden güne internet üzerinden artık neredeyse her şey halledilebilir durumda. Transcom olarak gelecekte ulaşmak istediğiniz mesleki kariyerinizde size yardımcı oluyoruz. Online olarak sizlerle iletişim içinde süreci yöneterek sizi de sürece dahil ediyoruz. Başvurularınızın dil bilgisi kuralları veya anlam bütünlüğü açısından değerlendirilirken geri plana atılmasını önlüyoruz. Transcom adresinde alanında uzman noter yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilen belgelerinizi gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Yeminli Tercüme İhtiyaçlarınız için Doğru Adres Transcom Tercüme Hizmetleri

Ankara merkezli firmamız tüm Türkiye genelinde profesyonel ve konusunda uzman, deneyimli kadrosu ile hizmetlerini başarı ile sürdürmektedir. Yeminli tercüme hizmeti için gerekli tüm teknik donanım, tecrübe ve uzmanlık Transcom'da mevcut. Patent, medikal, teknik, hukuk alanlarında çeviri hizmeti almak istiyor ve tercümenizi sunacağınız kurumlara yönelik yeminli tercüme ihtiyaçlarınız varsa hemen bize ulaşın: +90 312 425 6414

Akademik çeviri hizmetimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?