Temlikname Çevirisi

Bir malın tamamıyla yasaya dayalı bir şekilde başka birine nakline denir. Genellikle borç ödenmesinde kullanılan Temlikname Çevirisi birbirinden farklı amaçlara öncülük eder. Bir malın başka bir kişiye bir değer şartıyla verilmesidir. Belge hazırlanırken yasaya uygun, dikkatli bir yazım ile yazılmasına dikkat edilmedilir.

Temlikname Nedir?

Bir malın başkası üzerine geçirilmesine temlik, bu işi diplomasiye dökerek yazılı bir belgeye dönüştürmeye temlikname denir. Temlikname Çevirisi bir malın başkasına geçirilmesini gösteren, belgenin asıl dilden hedef dile yapılan çevirisidir. Farklı amaçlara da öncülük eden çeviri bu gösterge de temlik çeşitlerini ortaya çıkarır.

Temlik Çeşitleri Nelerdir?

Çoğunluk olarak üç farklı temlik ortaya çıkar.

Rızai Temlik: Alacağı malı başkasına devreden ya da alan kişiler arasında yapılan sözleşme.
Kanuni Temlik: Alınacak olan malın yasa nedeniyle başkasına geçmesiyle yapılan sözleşmedir.
Kazai Temlik: Alınacak olan malın hükümet tarafından temlik edilmesiyle yapılan sözleşmedir.

Temlikname Çevirisi

Temlik Nasıl Yapılır?

İcra dosyasına düşmüş olan malların temliki yapılır. Alacağı olan kişi İcra Müdürlüğüne müracaat eder. Bu doğrultuda temlikle alakalı kişilere haber verilmesini dile getirir. Alacaklı icra dosyası ile birlikte İcra Müdürlüğü sisteminde yasal işlemler başlatılır. Taraflar arasında yapılan temlikle beraber borç ortadan kalkar.

Böylelikle borcu olan şahsın borcu temlikten kaldırılır. Yazılı bir sözleşme olarak yapılır. Sözleşme de verilen ifadeler açık ve yalın dille yazılmalıdır. Yasaya dayalı bir sözleşme olduğu için ahlaka, haklara hitap edici bir ifadesi olmalıdır. Temlik işleminde malın bölünmesi halinde belirli kısmı temlik edilebilir.

Bu da alacağın başka bir kişiye devretmesiyle olur. Alacağın temliki sırasında yasaklama getirilebilir. Örnek olarak kira sözleşmesi yapan biri ters bir durum olmadığı sürece kirada durulan evin içinde kendinden başka kiracı alınamaz.

Temliğin Geçerli Olması Şartları

  • Geçerli olması için şartları yerine getirmek zorunludur. Şartlar sağlanmazsa temlik geçersiz sayılacaktır.
  • Temlik yazılı bir sözleşmeye dayanmalı
  • Temlik görevini yerine getirecek kişinin imzası olmalı
  • Yasa gereği taraflar içinde temlikin yasaklanmamış olması

Alacağın Temliki Nedir?

Alacaklı olan şahsın alacağı malı başka birine nakil etmek için yapılan, alacağın alacağı nakil edilen kişiye geçmesiyle yapılan sözleşmedir. Temlik edilecek alacağın hepsi olduğu gibi bir kısmı da olabilir.

Alacağın Temliki Noter Durumu

Sözleşme de noter onayı gerekli değildir. Fakat yaşanan bir problem dahilinde zor durumda kalınmaması adına noter onayı alınması daha iyi olur. Noter onayı olmayan sözleşmeler de imza ve tarih itirazı doğacaktır. Bu yüzden noter onayı alınması faydalı olacaktır.