Apostil Tercümesi

Apostil Tercümesi - Apostil Onayı

Apostil Nedir?

Apostil, her türlü resmi evrakın yurtdışında kullanılabilmesini sağlayan onaydır. Günümüzde birçok resmi evrakın uluslararası geçerliliğini sağlamak için var olan apostil onayı, noter onaylı çevirinin yapılmasıyla alınır.

Apostil aracılığıyla onaylanan belgeler genellikle diploma, doğum belgesi, evlilik cüzdanı, vekaletname gibi evraklardır. Anlaşma uyarınca belgenin yurtdışında istenen ülkedeki geçerlilik süresi vardır. Bu süre ülke çifti tarafından ortak kararlaştırılmıştır.

Apostil Çevirisi Nasıl Yapılır?

Apostil çevirisi resmi belgenin sistemde doğrulanmasıyla başlar. Kaymakamlık, valilik ve noterin ortak çalışmasıyla apostil onaylı çeviri, birçok yerden geçmiş ve hazırlanmış olur. Noter yeminli yazarlar tarafından çevirisi yapılan resmi belge kaymakamlık veya valilik tarafından kontrol edilip onaylanır.

Apostil onayının yapılacağı noter eğer ilçede ise evrakların tasdik işlemleri kaymakamlıklarca yapılır. Örneğin bir diplomanın başka ülkelerde geçerliliği isteniyorsa; yeminli tercümanlar çevirir, yeni lisanındaki diploma noterlerde onaylanır ve kaymakamlıkta tasdik edilir. Belgenin tasdiklenmesi için tercüme işlemleri tamamlanmış olmalıdır. Apostillerin ana başlığı mutlaka Fransızca "Apostille ( Convention de La Haye du 5 octobre 1961" şeklinde olmalıdır.

Apostilin Geçerli Olduğu Ülkeler

Apostil işlemleri, 6 Ekim 1961 yılında imzalanan Lahey Anlaşması ile yasal hale gelmiştir. Bu anlaşmayı imzalayan ülkelerin sayısı oldukça fazla olduğu için apostil, uluslararası alanda oldukça önemlidir.

Lahey Sözleşmesi ile yasal hale gelmiş olan apostil, sözleşmede taraf olan ülkelerde geçerlidir. 113 ülke bu sözleşmeye imza atmıştır. Bu ülkelerin arasında ABD, İngiltere, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Japonya, Rusya ve Türkiye de bulunmaktadır. Bu da dünyanın önde gelen ülkelerinin büyük çoğunluğunu oluşturur. 113 ülkenin ismine ve ülkelere bağlı değişen detaylara dijital ortamdan ulaşmak mümkündür.

Apostil işleminin uygulandığı belgeler şunlardır:

 • ÖSYM Belgesi
 • Diploma
 • Kimlik Belgesi
 • Evlilik Belgesi
 • Ticari Evraklar
 • Vekaletname
 • Mahkeme Kararları
 • Doğum Belgesi

Noterin bulunduğu konuma bağlı olarak tasdik kaymakamlık veya valilikler tarafından yapılır.

Apostilin İçeriği

Birçok büyük ülke tarafından da kabul edilen apostil belgelerinin içerisinde yer alan bilgiler de standarttır. Bunlar:

 • Belgenin düzenlendiği ülke adı
 • Belgeyi imzalayan kişi adı ve soyadı
 • Belgeye basılan mührün ait olduğu makam adı
 • Belgenin tasdik edildiği yer ve tarih
 • Apostili düzenleyen makam adı, makamın mührü ve kaşesi
 • Apostil numarası
 • Apostili düzenleyen yetkili kişinin imzası şeklindedir

Apostil Nereden Alınır?

Türkiye’de apostil onayı almak isteyen kişilerin kaymakamlık ve valiliklere başvurması gereklidir. Bunu belirleyen ise noterin bulunduğu konumdur. Bununla beraber, bazı adli belgelerde durum farklıdır. Bu belgelerin onay ve tasdik işlemleri farklı yürütüldüğü için ağır ceza mahkemesi başkanlıklarına başvurulmalıdır. Ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı bölgelerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları'na başvurulabilir.

Apostil tercüme onayının geçerli olmadığı ülkelerde kamu belgelerinin geçerliliğini sağlamak için konsolosluklara başvurulması gerekmektedir. Yani Apostil konsolosluktan alınmaz. Aksine apostil onayı alınamayacağı zamanlarda konsolosluktan tasdik alınır.

Apostil ve Çeviri Ücretleri

Apostil, kaymakamlık veya valiliklerce yapılan bir onay işlemidir. Ancak bir belgenin apostil onayı alabilmesi için öncelikle çevirisinin yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve sonrasında da noter onayı alınması gerekmektedir. Bu şekilde tercüme işlemleri yapılmış belgelerde apostil onayı ayrıca alınabilir.

Ücretlendirmesi ise evrak türü, çevirilecek diller, yeminli tercüman çevirisindeki fiyatlandırma ile noter onayı fiyatlandırmasına bağlı olarak değişmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi herhangi bir standart çeviri apostil onayı talep edemez.

Apostil Mührü Nedir?

Resmi belgeler alındıkları şekilde yurtdışında kullanılamazlar. Belgenin apostil kurallarına uygun düzenlenmesi ve onaylanması gereklidir. Ancak bu şekilde kullanıma uygun hale gelir.

Resmi belgelerin uluslararası kullanımının sağlanması apostil mührünün basılmasıyla mümkündür. Bu mühür basıldıktan sonra apostilin geçerli olduğu ülkelerde, kamu belgeleri geçerli konuma ulaşır.

Valilik ve Kaymakamlığın Apostil İşlemleri

 • Apostil için başvurulan noterin ilçede değil de ilde olması durumunda, tasdik işlemi valilikte yapılır. Aynı işlem sırası gerçekleştirilir. Yeminli tercüman tarafından belge çevirilir ve noter onaylar. Onaylatılan belge valilikte tasdik edilir. Ardından ilgili ülkede kullanılabilecek hale gelmiştir ve ibraz edilir.
 • Apostil onayının yapıldığı noter eğer ilde değil, ilçede yer alıyorsa evrakın tasdik işlemleri kaymakamlık tarafından yapılır. Noterlikte yeminli tercüman tarafından çevrilmiş belge onaylanır ve kaymakamlık tarafından tasdik edilir.

Doğum Belgesinde , Vekalet İşlemlerinde ve Evlilik Cüzdanında Apostilin Kullanımı

 • Bir ülkede alınan doğum belgesinin, o ülkenin ilgili kurumunca onaylandığı apostil işlemlerine tabi tutulmasıyla diğer ülkelerde de geçerliliğini sağlamaktadır.
 • Mühürlenen doğum belgesinin ilgili ülkenin konsolosluğunda ibrazı gereklidir.
 • Evlilik cüzdanının apostil ülkelerinde geçerliliği vardır. Gerekli kurumlardan alınmış apostil onayı ile diğer ülkelerde de evlilik ispatlanabilir. Evliliğin diğer ülkede ispatlanması da çiftlere bazı haklar getirebilir. Ayrıca bazı davalarda bunun ispatlanması önemli hale gelebilmektedir.
 • Apostil işleminin en sık uygulandığı belgelerden biri de velayet belgesidir.
 • Uluslararası geçerliliğin sağlanması için apostil onaylı vekalet belgesi oluşturulmalıdır. Belge bazı devlet kurumlarından da yardım alınarak onaylanır ve kullanıma hazır hale gelir.

Tercümede Apostil Hizmeti Ne Anlama Gelir? yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Apostil Tercümesi İhtiyaçlarınız için Doğru Adres Transcom Tercüme Hizmetleri

Ankara merkezli firmamız tüm Türkiye genelinde profesyonel ve konusunda uzman, deneyimli kadrosu ile hizmetlerini başarı ile sürdürmektedir. Yeminli tercüme, noter onayı, apostil tercümesi hizmetleri için gerekli tüm teknik donanım, tecrübe ve uzmanlık Transcom'da mevcut. Patent, medikal, teknik, hukuk alanlarında çeviri hizmeti almak istiyor ve tercümenizi sunacağınız kurumlara yönelik noter yeminli tercüme ve noter onaylı tercümeye, uluslararası geçerlilik sağlamak için apostil tercümesine ihtiyaç duyuyorsanız hemen bize ulaşın: +90 312 425 6414