Çeviri ve Yerelleştirme Arasındaki Farklar Nelerdir

Çeviri ve yerelleştirme kavramları esasında birbirinden farklı kavramlardır; ancak aynı bütünün parçalarını tamamlamaktadır. Fakat bu iki kavram özellikle farklı kültürlere hitab eden çevirilere ihtiyaçları bulunan kişilerde kafa karışıklığı yaratmaktadır. Bu iki kavram halk arasında aynı anlamdaymış gibi kullanılsa da aslında, birbirinden belirli özellikler bakımından ayrılmaktadır.

Yerelleştirme kavramından genellikle çeviri gibi bahsedilir. Fakat çeviri ile yerelleştirme kavramları aynı değildir. Çeviri yapılırken kaynak metin baz alınarak yapılır ve kaynak metine bağlı kalınır. Örneğin, farklı bir dilde konuşan insanlara herhangi bir ürünü nasıl kullanacakları açıklanmak istendiğinde belirli bir metine bağlı kalınarak çeviri yapılır. Yerelleştirme ise bu ürünün kullanımına dair dilin belirli ülke veya bölgelere uyarlamasına denilmektedir. Çeviri yapılırken tamamen kaynak metne bağlı kalınıp, kelimesi kelimesine çevrilirken, yerelleştirme işlemi ise bölge ve ülkeye bağlı kalınması yeterlidir. Yerelleştirme işleminde ülke veya bölgenin dili, kültürü, gelenekleri ön plana alınarak bir tercüme çalışması yapılmaktadır. İki kavram arasındaki en belirgin fark bu olmaktadır.

Çeviri ve Yerelleştirme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yerelleştirme Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Yerelleştirme, çeviriye oranla daha kapsamlı bir çalışma ve daha büyük bir özveri istemektedir. Çünkü yerelleştirme, insanları doğrudan etkilemekte ve yerelleştirmenin uyum göstermesi ve aynı zamanda anlatmak istediği içeriği de anlamını değiştirmeden vermesine göre olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple doğru ve amacına uygun yerelleştirme çok önemlidir. Yerelleştirme en çok kullanılan alanlar ise şöyledir;

Pazarlama Çalışmaları

Yerelleştirme özellikle pazarlama çalışmalarında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Pazarlama çalışmalarında yerelleştirme sayesinde ürün tanıtım ve satışı kolaylaşmaktadır. Kötü yapılan bir çeviri müşteri ilişkilerine zarar verir. Normal satıcılar bir ürünü satarken çeviri ile, ürünlerin birebir çevirilerinin yapıldığını düşünebilirler. Fakat unutulan nokta, çeviri yaparken bölgenin veya ülkelerin özellikleri, bazı deyimlerin kullanım şekli ve karşı anlamlarının hesaba katılıp katılmadığıdır. Bu çalışma profesyonellik gerektirmektedir ve yeterli deneyim ve konuya hakim kişiler tarafından yapılmadığı zamanlarda ortaya olumsuz ilişkiler ve kötü pazarlama sonuçları çıkabilir. Bu sebeple pazarlama işlerinde profesyonel bir çeviri hizmetiyle birlikte, aynı profesyonellik ve deneyimle harman edilmiş bir yerelleştirme işlemi tercih edilmelidir.

Dijital Medya Çevirileri

Dijital platformlar ve buna bağlı sunulan tüm hizmetler, içinde bulunduğumuz teknolojik koşulları da düşündüğümüzde oldukça fazla kullanıcıya sahi bir sektörde barınmaktadır. Sadece eğlence amaçlı yapımlar değil; belgeseller, eğitim içerikleri, buluş sunumları da artık dijital medya kanalıyla birçok ülkeye ulaşabilmekte ve global düzeyde yaygınlaşmaktadır. Bu sebeple içerisinde bulunan bütün terim ve kelimelerin tamamının uygun bir biçimde çevirisi yapılmalıdır. Bilgi ve eğitim içeriği ne kadar önemli bir konu olsa da aynı hassasiyet eğlence sektörü için üretilen dijital içerikler için de geçerlidir. Bir Uzakdoğu ülkesinde yayınlanan bir programda elbette ki, bulunduğu ülkenin coğrafi konumu, inançları, tarihsel geçmişine yer verilebilecektir. Ancak her ülkede örneklemelerin atfedildiği alanlar farklı olabilir. Bu sebeple yapımın anlaşılabilir olması için dilden dile çeviri ile birlikte çeviri yapılan hedef dilin kullanılacağı ülke bazında da yerelleştirme yapılarak örnekler verilmesi daha başarılı ve anlaşılır bir çevirinin ortaya çıkmasına olanak tanır.

Çeviri yapılırken de en çok rastlanılan olumsuzlukların başında kalite farklılıkları gelmektedir. Bunun en önemli sebebi de asıl metinde kastedilen bir kelimenin, çevirisi yapıldığı zaman yanlış anlamlarda kullanılmasıdır. Bu sebeple dijital medya çevirilerinde yerelleştirme yapılması daha doğru bir tercih olacaktır. Zaten günümüzde de yerelleştirme örneklerine birçok dijital mecrada rastlamaktayız.

Google Translate Çevirisi Hakkında yazımız da ilginizi çekecektir.

Marka Konumlandırma

Marka konumlandırma özellikle büyük firmaların uyguladığı ve sektörlerin başvurduğu bir yöntem olmaktadır. Bir ürünün şekli, sloganı ve ambalajı gibi tüm çalışma şekilleridir. Bir marka farklı ülkelerde satış yapmak istiyorsa o ülkenin dili, kültürü ve gelenekleri bilinerek pazara sunulursa satış yapma ve o ülkede büyüme oranı daha fazla olmaktadır. Bu sebeple yerelleştirme işlemi bu amaçla da kullanılabilmektedir.

Çeviri Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Çeviri, bir dildeki metnin başka bir dile aktarılması anlamına gelmektedir. Günümüzde neredeyse her alanda kullanılan bir kavramdır. Çeviri sayesinde onlarca sektör büyümekte olup, işlerini yürütebilmektedir. Çeviri yapan kişiye ise çevirmen ya da tercüman denilmektedir. Çeviri başlıca şu alanlarda kullanılmaktadır;

  • Medikal alanlar
  • Hukuki alanlar
  • Teknik bilgi içeren alanlar
  • Kitap, dergi, makale ve metin yazıları
  • Akademik alanlar
  • Yazılım alanları
  • Tıp ve sağlık alanları
  • Ürün tanıtım yazıları

Bu ve bunlara benzer birçok alanda çeviri hizmetine başvurulmaktadır. Fakat bu hizmetlerin muhakkak profesyonel ve alanında uzmanlaşmış tercüme ofislerinden alınması gerekmektedir. Profesyonel tercüme ofisleri başlangıç aşamasından sonuç aşamasına kadar konuyu özenle takip edecek ve son kontrollerini de yine uzman editörlerine yaptıracaklardır. Böylelikle daha sağlıklı ve daha doğru çeviriler elde edilecektir.

Altyazı Çeviri Hizmeti sayfamızı da incelemek ister misiniz?

2005 yılından günümüze profesyonel çeviri - tercüme, yerelleştirme ve dil danışmanlığı hizmeti veren firmamız patent çevirisi, medikal çeviri, teknik çeviri, hukuki çeviri konularında uzman bir kadroya sahiptir. Hizmetlerimiz hakkında fiyat teklifi almak için bize ulaşın: +90 312 425 64 14 (pbx)

Tüm çeviri ihtiyaçlarınız için Transcom'u tercih ederek doğru ve profesyonel bir çeviri hizmeti almanın keyfini yaşayın!

Blog